Familien Wegeberg

Søren Farup

Persondiagram

Forældre

Fader Fødselsdato Moder Fødselsdato
Søren Jensen Farup 19.12.1839 Margrethe Lauridsen (Farup) 14.02.1841

Personbegivenheder

Begivenhedstype Dato Sted Beskrivelse
Fødsel 24.04.1870 Fanø, Rindby, Nordby Sogn
Stilling Kaptajn / Torms Dampskibsrederi
Død 23.11.1935 St. Josefs Hospital, Esbjerg
Begravelse 28.11.1935 Fanø, Vestre Kirkegård, Nordby

Notater

Uddrag fra "Fanø Ugeblad" 30/11-1935:
... Efter konfirmationen kom han ud at sejle med faderen, skibsfører S. J. Farup, og tog efter nogle års forløb eksamen fra den herværende navigationsskole. Så blev han styrmand i dampskibsselskabet Torm og 1910 kaptajn i samme selskab. Som skibsfører gjorde kaptajn Farup god fyldest. Med ham på broen var fartøjet under den bedste kommando. Han var en brav sømand og en dygtig fører. Inden for rederiet nød han stor anseelse, og det var gerne ham der kom ud med firmaets nybygninger. Et af de sidste skibe han førte, var "Thekla".
På grund af svigtende helbred sagde han allerede i 1929 søen farvel og tog ophold herhjemme.
Gennem mange år boede kaptajn Farup med sin familie i sin hustrus fødehjem i Rindby; men for at komme nærmere byen byggede han en stor og smuk ejendom i villakvarteret ved siden af lægeboligen og her har han så boet siden. I det offentlige liv tog Farup ikke megen del. Dog var han ved sin død bestyrelsesmedlem i Skibsrederforeningen og i Assurandørforeningen ... Udadtil var han en venlig mand, der ikke var bange for at yde sin hjælp hvor det tiltrængtes. - De sidste års tunge sorger, sønnens og svigersønnens død, knugede ham sikkert hårdt, men han tog tilskikkelserne med mandig rolighed. Afdøde overleves af sin hustru og seks børn, to sønner og fire døtre. Den ældste søn er fører i dampskibsselskabet Dania. Den anden søn er styrmand i konsul Lauritzens rederi. To af døtrene er bosiddende her i byen, en i Esbjerg og en på Færøerne ... Jordfæstelsen foregik på Vestre Kirkegård. Her bragte afdødes broder, postmester Farup, Horsens, familiens tak for udvist deltagelse. Blandt de mange kranse sås signerede blomsterdekorationer fra Fanø Skibsrederforening, Torm m.fl. - Skibsrederforeningens, navigationsskolens, borgerforeningens og F.H. & I's faner sænkedes over graven.

Medier

Billeder

Søren Farup med familie