Familien Wegeberg

Peder Pedersen Grundet (Gamle)

Persondiagram

Forældre

Fader Fødselsdato Moder Fødselsdato
Peder Grundet

Partnere

Partner Fødselsdato Børn
Peder Pedersen Grunnet

Personbegivenheder

Begivenhedstype Dato Sted Beskrivelse
Fødsel 1585
Stilling Nebbegaard, Gaarslev Sogn, Holmans Herred, Vejle Amt
Død 1660 Bjert, Eltang Sogn, Brusk Herred

Notater

Klager i 1596 til Kongen over at være sat for højt i Landgilde, saa han "ikke uden stor Skade kan svare denne og ikke kan holde Gaarden tilbørlig i Stand", hvorfor han 7. Februar s.A. i sin aarlige Landgilde indtil videre afkortes med 1 Pd. Rug, 1 pd. Byg og 1 Pd. Havre.
Hans Søn er antagelig: "Gamle" Peder Pedersen Grunnet.